Na portáli nájdete prehľad vašich spoločností, ktoré využívajú naše služby, vrátane všetkých vašich prevádzok. Môžete upravovať alebo pridávať spoločnosti a prevádzkarne.

Úprava údajov o podnikateľskom subjekte

Ak máte pod rovnakým prihlasovacím menom zaregistrovaných viac ID, stačí kliknúť na 1 list a vybrať ID, ktoré chcete upraviť.
Ak chcete aktualizovať údaje k ID spoločnosti/podniku, stačí kliknúť na 2 Názov spoločnosti/podniku, potom sa otvorí Upraviť spoločnosť.

Výber podnikateľského subjektu

Môžete vykonať potrebné zmeny a kliknutím na tlačidlo Uložiť záznam potvrdiť. Môžete tiež prejsť priamo na 3 Zoznam prevádzok / zariadení priradených k danému identifikačnému číslu.

Úprava firmy

Zoznam prevádzok

Zobrazí sa Vám zoznam registrovaných prevádzok. Kliknutím na 1 Zariadenie prejdete na zoznam zariadení, ktoré sú registrované pod danú prevádzkarňou (viac informácií v kapitole Zariadenie). Po zvolení 2 Upraviť budete presmerovaný na stránku Úprava prevádzkarne.

Zoznam prevádzok

Môžete vykonať potrebné zmeny, v prípade, že sa adresa a kontaktná osoba zhodujú s údajmi zadanými u firmy, stačí zaznačiť príslušné pole, inak je možné údaje vyplniť nižšie a kliknutím na 3 Uložiť potvrdiť ich zápis.

Úprava provozovny

Úprava provozovny - adresa a kontaktní osoba

Nová prevádzka

Pokiaľ chcete založiť novú prevádzku je najprv nutné zvoliť k akej firme z Vášho zoznamu registrovaných firiem sa má prevádzkareň založiť. Firmu označte a kliknite na 1 Vybrať.

Nová provozovna

Následne vyplňte údaje k novej prevádzkarni (totožné ako pri úprave prevádzkarne vyššie). Pôsobisko vytvoríte kliknutím na tlačidlo Uložiť.

Vytváření provozovny