Funkcia Multi TID Vám umožní, aby platobný terminál využívalo viac IČ. Funkciu využijete napr. ak v jednom objekte predávate s iným podnikateľom a nechcete si každý zakupovať svoje zariadenia, ale stačí Vám prijímať platby na jednom termináli.

Všetci podnikatelia (IČ) však musí prejsť schvaľovacím procesom a musí mať schválené platobnej funkcie, teda musí podať Žiadosť o poskytovaní platobných služieb (viac informácií v sekcii Chcem prijímať platby kartou).

Po schválení všetkých subjektov, aktivácii a konfigurácii terminálu, si následne stačí pri prihlásení do aplikácie Dotypay zvoliť svoju prevádzku a môžete prevádzať transakcie.

Multi TID - Více IČ na jednom terminálu