Pri registrácii na portáli alebo pri vypĺňaní žiadosti u pracovníkov obchodného oddelenia je na portáli pod registrovaným identifikačným číslom pridelený základný používateľ, ktorý je zároveň hlavnou kontaktnou osobou spoločnosti. Tomuto používateľovi je pridelená e-mailová adresa, ktorá mu umožňuje prihlásiť sa do profilu spoločnosti. V prípade, že potrebujete udeliť prístup na portál inej osobe, je potrebné vytvoriť používateľský profil s jedinečnou e-mailovou adresou, pod ktorou sa môže prihlásiť na portál pod daným identifikačným číslom.

Pokyny

  1. Prihláste sa na portál pod údajmi hlavnej kontaktnej osoby.
  2. V hornom paneli kliknite na 1 zoznam spoločností a vyberte tú, pre ktorú chcete pridať používateľa.

Výber spoločnosti
  1. Prepnite na kartu 2 Používatela.

Používatelia
  1. Posuňte sa po obrazovke nadol pomocou bočnej rolovacej lišty alebo kolieska myši do časti Pridanie používateľa a vyplňte príslušné polia 3 Meno, Priezvisko, E-mail, Predvoľba, Číslo a Rola (User) a kliknite na 4 Uložiť.

Vytvorenie nového používateľa
  1. V pravom hornom rohu sa zobrazí zelený informačný pruh s nápisom 5 Zmeny boli úspešne uložené. Týmto bol do zoznamu používateľov pridaný ďalší profil. 6 Ikona hviezdičky označuje používateľa, ktorý je uvedený ako hlavná kontaktná osoba spoločnosti. Ak chcete túto osobu zmeniť, informujte nás o tom prostredníctvom formulára Nahlásiť zmenu údajov alebo prostredníctvom Zákaznícka podpora. Ikona 7 ozubené koliesko slúži na úpravu kontaktných údajov daného používateľa. 8 ikona popolníky slúži na vymazanie používateľa zo zoznamu používateľov. Ak vykonáte úpravy alebo vymažete používateľa, musíte potom zmeny potvrdiť pomocou tlačidla 9 Uložiť.

Zoznam používateľov