Odvede na najčastejšie otázky ohľadom aplikácií nájdete tu.

Čo robiť, keď …

Nechcem, aby sa mi na termináli tlačila potvrdenka, ktorú už mám z pokladne či EET aplikácie?

Terminál musí vydávať potvrdenky, pretože vypovedajú o úspešnom či neúspešnom dokončení transakcie. V prípade, že sa informácie o transakcii (potvrdenka) tlačí aj na účtenke na pokladni či cez EET aplikáciu, kontaktujte zákaznícku podporu EET systému, či sa to dá zmeniť.

Sa mi terminál nespája s pokladňou či EET aplikácií?

Kontaktujte zákaznícku podporu príslušného EET systému. Môžete byť požiadaní o oznámení IP adresy terminálu tú nájdete pod tlačidlom Podpora na Launcher.