Platby

Jednotlivé platby sa na účet nepripisujú samostatne, ale ako jednotná platba z účtu SIA FirstData. Pripisovaná čiastka je už očistená o poplatky. Peniaze sú pripisované na účet v intervale 2 dní (D+2) od dátumu uskutočnenia transakcie.

Výpisy

Výpisy sú zasielané spoločnosťou SIA FirstData a to podľa propozícií zvolených v žiadosti. Výpisy môžu byť zasielané vo formáte PDF či XML. Podľa zvolenej frekvencie Vám môžu byť na e-mail zasielané denne alebo mesačne. V prípade mesačnej frekvencie sú výpisy zasielané medzi 2. a 8. dňom nasledujúceho mesiaca.

Na výpisu nájdete informácie o jednotlivých transakciách. Výpis je zoradený podľa dátumu a času transakcie.
Podľa Typu transakcie spoznáte či išlo o PREDAJ, ZRUŠENIE či NÁVRAT (vrátenie čiastky späť na kartu).
Ďalej sa na výpise nachádza stĺpec Mena transakcie a Suma transakcie.
Stĺpec ACC zobrazuje poplatok, stĺpec AAN čistú čiastku očistenú o poplatky a pripísanú na účet.
Nasledujúce 3 stĺpce zobrazujú rozpísané poplatky, a to AAI je Interchange, SFpoplatky za kartové schéma a AC predstavuje poplatky acquirer.

Výpis transakcí


Na poslednej strane výpisu nájdete Informácie o úhrade, zoznam súm a dát, kedy bola suma (súčet jednotlivých transakcií za obdobie) pripísaná na účet.

Výpis - Informace o úhradě