Či už budete terminál aktivovať sami alebo s pomocou zákazníckej podpory Dotypay je nutné najprv nabiť terminál a po zapnutí ho pripojiť k internetu.

Návod

  1. Spustite terminál pravým horným tlačidlom.
  2. Zobrazí sa logo Dotypay a načíta sa domovská obrazovka Launcher.
  3. Potiahnutím zhora nadol stiahnite hornú lištu (rovnako ako u smartfónov) a kliknite na symbol (zapne sa Wi-Fi) a následne na nápis 1 Wi- fi.
  4. Zobrazí sa zoznam všetkých dostupných Wi-fi, kliknutím vyberte svoju 2 Wi-Fi.


  1. Zadajte heslo k zabezpečenej Wi-Fi a potvrďte ho kliknutím na 3 Pripojiť. Po úspešnom pripojení k sieti sa pod názvom Vašej Wi-Fi zobrazí nápis Pripojené.


  1. Kliknutím na symbol Home (domček – prostrednej symbol na spodnej lište terminálu) sa dostanete späť na domovskú obrazovku (Launcher) .