V sekcii nájdete zoznam transakcií (on-line). V zozname je možné filtrovať podľa príslušných polí filtrov či si rozkliknúť detail jednotlivých transakcií. Nájdete tu všetky na Vašom termináli uskutočnené transakcie a informácie k transakciám, ktoré z nejakého dôvodu neprebehli (v detaile transakcie nájdete príčinu). Sekcia tak môžete využiť pre kontrolu či dohľadanie transakcie.

Transakcie

1 Vyhľadávanie – Cez pole vyhľadávania môžete dohľadať transakciu zadaním č. karty a kliknutím na symbol lupy.

2 Filtre – V zozname transakcií možné filtrovať pomocou 3 filtrov.

  1. Typ transakcie – podľa toho o akú transakcii sa jedná možno zvoliť z: Predaj, Návrat, Zrušenie, MO/TO, Předautorizace a Dokončenie předautorizace.
  2. Stav – podľa uskutočnenia / neuskutočnenia transakcie možno zvoliť z: Odoslané, Chyba, Schválené, Předautorizace, Vypustený, volať podporu, Zamietnuté.
  3. Dátum – podľa dátumu uskutočnenia transakcie možno zvoliť z: Dnes, Včera, Tento týždeň, Minulý týždeň, Posledné 2 týždne, Tento mesiac, Minulý mesiac, Tento rok, Minulý rok a Vlastný rozsah (upresnenie pomocou kalendára).

3 Variabilný symbol – V prípade, že bol pri transakcii zadaný VS, bude zobrazený v tomto stĺpci. Variabilný symbol je nadštandardné funkcie, viac informácií nájdete v kapitole Variabilný symbol. V prípade, že máte o funkciu záujem, kontaktujte zákaznícku podporu Dotypay.

4 Sprepitné – V prípade, že bolo pri transakcii zadané sprepitné, bude zobrazené v tomto stĺpci. Prepitné je nadštandardné funkcie, viac informácií nájdete v kapitole Sprepitné. V prípade, že máte o funkciu záujem, kontaktujte zákaznícku podporu Dotypay.

5 Typ transakcie – Podľa typu transakcie spoznáte či išlo o predaj, návrat, zrušenie či inú transakciu.

6 Stav – Informuje o tom či transakcia prešla, bola zrušená, zamietnutá, neprešla atď.

7 Ikona stavu – zelená fajka znamená úspech, červený krížik predstavuje neuskutočnenú transakciu, keď na krížik nabehnete myšou, zobrazia sa podrobnejšie informácie, napr. zamietnuté alebo zrušené.

8 Detail transakcie – Kliknutím na vybranú transakciu sa na pravej strane tabuľky zobrazí detail transakcie.

Zobrazí sa 9 Potvrdenka a nižšie nájdete 10 a 11 Dôvod prečo transakcie neprešla / neprebehla / bola vrátená.

Transakcie zamietnutá - zrušenáTransakcie zamietnutá - vrátenáTransakcie schválené13 Suma, Prepitné, Variabilný symbol – Ak bolo počas transakcie zadané prepitné alebo variabilný symbol, nájdete tieto informácie na potvrdenke pod celkovou sumou.

14 Poplatky – Pri schválenej transakcii nájdete informácie o celkovom poplatku na konci potvrdenky.

15 Tlač – V prípade potreby je možné potvrdenku vytlačiť alebo uložiť vo formáte PDF na používanom zariadení prostredníctvom tejto ikony.