Potrebujete reklamovať platobný terminál?

Kontaktujte zákaznícku podporu Dotypay na čísle +421 233 872 179 alebo e-mailom na podpora@dotypay.com.

V prípade, že sa pracovníkovi podpory nepodarí Váš problém s terminálom vyriešiť, vytvorí reklamáciu a odovzdá ju na reklamačné oddelenie, ktoré s Vami reklamáciu následne dorieši.

Cenník služieb a servisných úkonov

Služba / úkon CZ* SK*
Školenie obsluhy 1 000 Kč 40,00 €
Servisný úkon – Zapadnutá SIM 750 Kč 30,00 €
Servisný úkon – Odstránenie chyby TYPE 11 – HW problém 1 000 Kč 40,00 €
Servisný úkon – Odstránenie chyby TYPE 12 – SW problém 1 000 Kč 40,00 €
Servisný úkon – Výmena tlačového valčeka 450 Kč 18,00 €
Doprava zo servisného strediska k zákazníkovi 200 Kč 8,00 €

* Ceny uvedené bez DPH