Funkcia slúži na zadržanie prostriedkov na účte / karte po dobu niekoľkých dní v závislosti na pravidlách vydavateľskej banky. Transakcia je zaúčtovaná a pripísaná na účet obchodníka až po ukončení platby zo strany obchodníka (napr. po overení dostupnosti tovaru alebo služby).

Pre vytvorenie alebo dokončenie platby kliknite na ikonu 1 Predautorizácia. V zobrazenej ponuke je možné zvoliť z možností 2 Predautorizácia, 3 Dokončenie pred -autorizácia alebo 4 Zoznam predautorizácií.

Základná obrazovka aplikácie - Pred-autorizácia

Predautorizácia - možnosti
2 Predautorizácia

Po kliknutí na Predautorizácia, zadajte sumu a potvrďte ju 1 Ďalej. Rozsvieti sa obrazovka s výzvou na použitie platobnej karty na uhradenie sumy (priložte, vložte alebo pretiahnite kartu).

Pred-autorizácia - krok 1

Pred-autorizácia - krok 2
Po niekoľkých sekundách prebehne platba a terminál vytlačí potvrdenku o úspešnom či neúspešnom dokončení transakcie. Ak potrebujete vytlačiť potvrdenku ešte raz, využite funkcie 2 Opakovať tlač. Na hlavnú obrazovku aplikácie sa vrátite kliknutím na 3 OK, prípadne počkajte, aplikácia sa automaticky vráti na hlavnú obrazovku (po 10 sekundách).

Pred-autorizácia - krok 3
3 Dokončenie Predautorizácie

Po kliknutí na Dokončenie predautorizácie, sa zobrazí obrazovka s výzvou na priloženie platobnej karty (priložte, vložte alebo pretiahnite kartu). Následne sa zobrazí zoznam predautorizácií vytvorených k danej karte, kliknutím na 1 zvoľte transakciu.

Dokončenie pred-autorizácie - krok 1

Dokončenie pred-autorizácie - krok 2
Zobrazí sa detail zvolenej predautorizácie, kliknite na 2 Dokončenie predautorizácie. Zadajte sumu, ktorú chcete z karty strhnúť a zvoľte 3 Ďalej.

Dokončenie pred-autorizácie - krok 3

Dokončenie pred-autorizácie - krok 4

Terminál vytlačí potvrdenku o úspešnom či neúspešnom dokončení transakcie. Ak potrebujete vytlačiť potvrdenku ešte raz, využite funkcie 4 Opakovať tlač. Na hlavnú obrazovku aplikácie sa vrátite kliknutím na 5 OK, prípadne počkajte, aplikácia sa automaticky vráti na hlavnú obrazovku (po 10 sekundách).

Dokončenie pred-autorizácie - krok 5
4 Zoznam predautorizácií

Po kliknutí na Zoznam predautorizácií sa zobrazí zoznam všetkých predautorizácií pripravených na dokončenie, kliknutím 1 zvoľte transakciu na dokončenie. Zobrazí sa jej detail, kliknutím na 2 Dokončíte predautorizáciu.

Zoznam pred-autorizácií - krok 1

Zoznam pred-autorizácií - krok 1

Zadajte sumu, ktorú chcete z karty strhnúť a zvoľte 3 Ďalej.Terminál vytlačí potvrdenku o úspešnom či neúspešnom dokončení transakcie. Ak potrebujete vytlačiť potvrdenku ešte raz, využite funkcie 4 Opakovať tlač. Na hlavnú obrazovku aplikácie sa vrátite kliknutím na 5 OK, prípadne počkajte, aplikácia sa automaticky vráti na hlavnú obrazovku (po 10 sekundách).

Zoznam pred-autorizácií - krok 3

Zoznam pred-autorizácií - krok 4