Funkcia slúži na zobrazenie aktuálneho intervalu a jeho uzavretie vytvorením uzávierky. Po kliknutí na 1 Uzávierka sa zobrazia všetky zmeny, ktoré sa udiali od poslednej vykonanej uzávierky. Nájdete tu údaje o predajoch, návratoch, zrušených platbách a sprepitnom. Ďalej tu môžete využiť 2 funkcie a to Medzisúčet a Uzávierku.

Základná obrazovka aplikácie

Prehľad otvoreného intervalu
Stlačením 2 Medzisúčet vytlačíte iba aktuálny stav intervalu (vhodné napr. pri výmene smeny).
Stlačením 3 Uzávierka aktuálny interval uzavriete a vytlačí sa súhrn transakcií.

Mezisoučet a Uzávěrka