Sekcia Dashboard je predvolenou sekciou portálu Dotypay. Údaje z terminálov sú spracované a zobrazené v 2 grafoch – Graf celkového predaja a Graf typov transakcií.

Graf Celkový predaj

V grafe sa zobrazuje prehľad predajov za vybrané časové obdobie. V pomocných čiarach (oranžová a červená) sú potom zobrazené údaje za predchádzajúce časové obdobia. Môžete tak vidieť porovnanie predaja na termináloch za rôzne časové obdobia.

Graf celkového predaja

1 Časové obdobie – Vyberte časové obdobie na zobrazenie údajov. Môžete si vybrať z nasledujúcich možností: Dnes, Včera, Tento týždeň, Minulý týždeň, Posledné 2 týždne, Tento mesiac, Posledný mesiac, Tento rok, Posledný rok a Vlastný rozsah dátumov (vyberte dátum od-do pomocou kalendárov).

Graf Typ transakcie

Graf zobrazuje podiel jednotlivých typov kariet na transakciách za zvolené obdobie.

Graf typ transakcie

2 Typy kariet – Ak chcete zobraziť údaje len pre vybrané typy kariet, stačí ich zaškrtnúť.