Po spustení terminálu sa Vám načíta domovská obrazovka (Launcher). Ide o základnú obrazovku, z ktorej sa kliknutím na príslušné ikony dostanete napr. do obchodu či spustíte aplikácie.

Launcher
1 Spustenie aplikácií

Kliknutím na jednotlivé dlaždice (ikony) na launcher, spustíte aplikácie. Môže sa jednať o platobnej aplikáciu (Dotypay), o EET aplikácie (Dotykačka a Markeeta) alebo napríklad o aplikácie slúžiace pre vzdialenú podporu (Quicksupport) ad.

2 Obchod

Po kliknutí sa zobrazí 1 Obchod s ponukou aplikácií na stiahnutie. Ďalej môžete prejsť v lište do sekcie 2 Moje aplikácie, kde nájdete všetky už stiahnuté aplikácie, možno ich spustiť, prípadne kliknutím na 3 Tri bodky otvoríte ponuku k aplikácii. Možno ju odinštalovať, prípadne nastaviť ako predvolenú aplikáciu (aplikácia by sa vždy automaticky spustila pri zapnutí terminálu).

Obchod

Mé aplikace
V poslednej sekcii 4 Aktualizácia môžete v prípade dostupnosti 5 Aktualizovať jednotlivé aplikácie.

Aktualizácia
3 Podpora

V Podpore nájdete kontakty a informácie o termináli. V časti 1 Technická podpora nájdete kontakty na zákaznícku podporu Dotypay. V časť 2 Podpora platobných funkcií (24/7) nájdete kontakty na spoločnosť SIA FirstData. V poslednej časti nájdete parametre terminálu, napríklad 3 IP adresu, ktorú využijete pre prepojenie s pokladničnými systémami. Pracovníkom zákazníckej podpory Dotypay môžete byť požiadaní o oznámení čísel 4 TID, BID a MID (jedinečné číslo zákazníka, prevádzkarne a terminálu).

Podpora
4 Menu launcher

Kliknutím sa rozbalí menu launcher. Cez toto menu sa dostanete ako do už zmienených sekcií, tak aj do ďalších. Sekcia Obchod a Podpora sú zmienené vyššie.

Menu Launcheru
V menu launcher možno navyše:

Vstúpiť do Nastavenie kde môžete vybrať predvolený 1 Jazyk aplikácie. 2 Rozšírené nastavenie je z bezpečnostných dôvodov chránené heslom. V prípade, že sa do nastavenia potrebujete dostať kvôli zmene nastavenia svietenia displeja (Wake Lock), kontaktujte “(blank)*zákaznícku podporu Dotypay*”: https://manual.dotypay.com/1/sk/topic/kontakty pre zistenie hesla. Potom podľa svojej potreby aktivujte alebo deaktivujte funkciu 3 Wake Lock, prípadne upravte limit pre 4 Režim spánku. Akonáhle budete mať úpravy hotové, kliknite na 5 Uložiť.

Natavení

Wake Lock

Spustiť Synchronizáciu s portálom. V prípade, že bude dostupná nová konfigurácia, stačí ju aplikovať.

Aplikácia konfigurácie
Spustiť O aplikácii. V sekcii nájdete aktuálnu verziu terminálu.

O aplikaci