Potvrdenka z platobného terminálu má predovšetkým bezprostrednú kontrolnú funkciu na overenie správnosti platby. Potvrdenku tlačí priamo platobný terminál alebo v prípade prepojenia s pokladňou ju môže tlačiť aj pokladničná tlačiareň.
Na potvrdenke môžete pridať vlastný ľubovoľný text do päty. Text pridáte vpísaním do zelene označeného poľa priamo na náhľade potvrdenky. Pokyny na prispôsobenie päty účtenky nájdete v časti Nastavenia zariadenia.

Úpravou podrobností na potvrdenie o platbe sa právne údaje Vašej firmy nezmenia. Pokiaľ máte záujem zmeniť tieto údaje, je potrebné sa obrátiť na naše zákaznícke centrum, aby zmena prebehla vo všetkých systémoch.