Funkciu Sprepitné využijú predovšetkým gastro podniky. Ide o rozšírenie funkcie Predaj. Po zadaní čiastky pri predaji, Vás terminál vyzve tiež na zadanie sprepitného, zbytok transakcia prebieha ako štandardný predaj. Na potvrdenke nájdete celkovú prijatú čiastku a pod ňou rozpísané čiastky Suma a Sprepitné.

Predaj - Sprepitné

Prodej (se spropitným)Individuálne nastavenie funkcie sprepitné

V prípade záujmu je možné na termináli nastaviť individuálne upravenú obrazovku sprepitného. Na obrazovke je možné následne vybrať z predvolených možností – xx%, xx €, bez prepitného či iná suma (zadáte opäť ručne). Vzhľad obrazovky si môžete sami navrhnúť, obrazovka nie je obmedzená počtom polí.

Individuálne nastavenie funkcie sprepitné