Funkcia slúži ku zrušeniu poslednej transakcie.
Po kliknutí na 1 Zrušenie Vás aplikácia vyzve k potvrdenie. Kliknutím na 2 NIE operáciu prerušíte, kliknutím na 3 ÁNO ju dokončíte.

Zrušenie poslednej transakcie - krok 1

Zrušenie poslednej transakcie - krok 2