Funkce slouží ke zrušení poslední transakce. Po jejím provedením se poslední transakce nevratně zruší, např. v případě prodeje dojde k vrácení stržených prostředků z poslední transakce zpět na kartu klienta. Proto buďte při jejím použití velmi opatrní !!!
Po kliknutí na 1 Zrušení Vás aplikace vyzve k potvrzení. Kliknutím na 2 NE operaci přerušíte, kliknutím na 3 ANO ji dokončíte.

Zrušení poslední transakce - krok 1

Zrušení poslední transakce - krok 2