Správa aplikace

Kliknutím na symbol 3 čar v levém horním rohu se zobrazí 1 Menu aplikace s těmito možnostmi:

  • 2 Transakce – přehled.
  • 3 Uzávěrky – seznam aktuálně otevřeného intervalu a již uzavřených intervalů za vybrané období.
  • 4 Podpora – kontakty a informace o terminálu.
  • 5 O aplikaci – aktuální verze.
  • 6 Změna hesla
  • 7 Odhlášení – kliknutím se z aplikace odhlásíte.

Menu aplikace

Menu nabídka
Transakce

Sekce 1 Transakce obsahuje údaje o všech transakcích, které aplikace zpracovala. Obsahuje také celkovou sumu transakcí za zvolené období, naleznete ji na dolní části obrazovky.
Transakce lze filtrovat dle datumu, pomocí tlačítka 2 Filtr v levém horním rohu. Před kliknutím na toto tlačítko, vyberte datum (od-do). Kliknutím na 3 transakci se zobrazí detail transakce, zároveň si můžete 4 Vytisknout kopii stvrzenky k transakci.

Transakce

Přehled transakcí
Detail transakce
Uzávěrky

Sekce obsahuje seznam provedených uzávěrek na terminálu. Kliknutím na 1 Neuzavřená uzávěrka se zobrazí detail aktuální uzávěrky, je možné vytisknout si Mezisoučet či Uzávěrku a interval tak uzavřít. Pomocí 2 Filtru lze měnit časové rozpětí pro zobrazení již vytvořených uzávěrek.

Uzávěrky
Kliknutím na 3 vybranou uzávěrku se zobrazí její detail a je možné 4 Vytisknout kopii.

Detail uzávěrky

Kopie uzávěrky
Podpora

V sekci 1 Podpora naleznete informace o zařízení a kontakty na podporu Dotypay. Také zde můžete 2 Provést test spojení.
Zobrazí se okno s informací o úspěchu či neúspěchu operace, tabulku zavřete kliknutím na 3 OK.

Menu aplikace

Podpora


Test spojení
O aplikaci

Do sekce 1 O aplikaci se dostanete přes Menu aplikace, naleznete v ní aktuální verzi terminálu.

Menu aplikace

O aplikaci
Změna hesla

V případě, že Vám nevyhovuje předvolené heslo (Pokladník 0000 a Manažer 1111) v sekci 1 Změna hesla si jej můžete změnit. Stačí zvolit 2 Roli, pro kterou heslo měníte, zvolit si 3 heslo (1x staré heslo a 2x nové heslo) a kliknout na 4 Uložit.

Menu aplikace

Změna hesla