V případě zájmu aktivovat na terminálu nadstandardní funkci (QR platba, VS, Spropitné ad.) či upravit patičku stvrzenky, již nemusíte pouze volat na zákaznickou podporu. Terminál lze pohodlně nastavit přes náš Dotypay portál prostřednictvím sekce Konfigurace a aktualizovat jej.

Jak si nastavit terminál?

V menu přejděte do sekce 1 Zařízení a klikněte na ozubené kolečko 2 Upravit u terminálu, který si přejete nastavit.

Jak si nastavit terminál - krok 1

V záložkách zvolte 3 Konfigurace.

Jak si nastavit terminál - krok 2

Na levé straně obrazovky se Vám zobrazí menu s možnostmi všech dostupných úprav.

Jak si nastavit terminál - krok 3

4 Nastavení stvrzenky

Stvrzenka má kontrolní a informační funkci. Lze na ní upravit zápatí, do kterého je možné přidat libovolný text. Stačí jej vepsat do pole 5 a následně nastavení 6 Uložit.

Nastavení stvrzenky

7 QR platba

S aktivní funkcí QR platby lze pomocí kamery platebního terminálu načíst standardní platební údaje (částku, VS a zprávu pro příjemce). Funkci stačí aktivovat přepnutím 8 zatržítka (zezelená).

QR platba

9 Variabilní symbol

V této části lze aktivovat Variabilní symbol (představuje identifikátor platby, skládá se z číslic o maximálním počtu 10) nebo Identifikátor platby (další symbol, který se může skládat z písmen i číslic o maximálním počtu 32 znaků). Funkci aktivujete přepnutím zatržítka Vypnuto, následně bude možné na terminálu zadávat identifikátor u každé platby.

Variabilní symbol

10 Spropitné

V této části lze aktivovat Standardní nebo Inteligentní spropitné.

Spropitné

Standardní spropitné
Aktivovat jej lze přepnutím zatržítka 11 Vypnuto. Následně se zpřístupní 12 rozšířené nastavení, stačí zvolit požadované a potvrdit volbu přes 13 Uložit.

Standardní spropitné

Inteligentní spropitné
Aktivovat jej lze přepnutím zatržítka 14 Vypnuto. Následně se zpřístupní okna 15 Spropitné A, B, C pro předvolení možnosti. Lze si nastavit kolonky s % nebo v CZK. Volbu stačí potvrdit kliknutím na 16 Uložit.

Inteligentní spropitné

17 Zhasínání displeje

Zde lze nastavit, zda si přejete, aby display svítil či se po určitém intervalu zhasínal. Automatické zhasínání šetří baterii a doporučuje se při ručním ovládání terminálu. Naopak při propojení terminálu s pokladnou se doporučuje ponechat zhasínání vypnuté.
Přepnutím zatržítka 18 Vypnuto se zpřístupní volba 19 Intervalu. Je možné si vybrat z: 15/30 sekund či z 1/2/5/15/30 minut. Poté stačí kliknout na 20 Uložit.

Zhasínání displeje

21 KIOSK režim

Kioskový režim slouží k přepnutí platebního terminálu do samočinného režimu, kdy se předpokládá, že pokladník obsluhuje platební terminál z pokladní aplikace a terminál je umístěn v prostoru pro zákazníky. Na platebním terminálu není zobrazena přihlašovací obrazovka a požadavky na platby se zobrazují automaticky díky propojení s pokladnou. Funkci aktivujete přepnutím zatržítka 22 Vypnuto.

KIOSK režim