Automatické zhasínání šetří baterii a je vhodné jej aktivovat v případě, kdy platby do terminálu vkládáte ručně. Naopak, při propojení terminálu s pokladnou doporučujeme automatické zhasínání ponechat vypnuté.
Při aktivovaném automatickém zhasínání obrazovky se obrazovka platebního terminálu automaticky zhasne po uplynutí vybraného intervalu nečinnosti.

Zhasínání displeje lze nastavit přímo na terminálu v Menu Launcheru anebo v portálu Dotypay v konfiguraci zařízení – návod naleznete v sekci Nastavení zařízení.