Při registraci na portálu či vyplnění žádosti s pracovníky obchodního oddělení je na portálu pod registrované IČ přiřazen základní uživatel, který je i hlavní kontaktní osobou za společnost. Tento uživatel má přiřazen e-mail, díky kterému se může do profilu daného IČ přihlásit. V případě, že potřebujete udělit přístup do portálu další osobě, je nutné pro ni vytvořit uživatelský profil s jedinečnou e-mailovou adresou, pod kterou se do portálu pod dané IČ bude moci přihlašovat.

Návod

  1. Přihlaste se do portálu pod údaji hlavní kontaktní osoby.
  2. V horní liště rozklikněte 1 seznam firem a zvolte si tu pro kterou budete chtít uživatele přidat.

Volba firmy
  1. Překlikněte na záložku 2 Uživatelé.

Uživatelé
  1. Posuňte obrazovku níže pomocí postranního posuvníku nebo kolečka na myši na část Přidat uživatele a vyplňte příslušná pole 3 Jméno, Příjmení, E-mail, Předvolba, Číslo a Role (User) a klikněte na 4 Uložit.

Vytvořit nového uživatele
  1. Vpravo nahoře se zobrazí zelená informační lišta s nápisem 5 Změny byly úspěšně uloženy. Tím se do seznamu uživatelů přidal další profil. 6 Ikona hvězdičky určuje uživatele, který je vedený jako hlavní kontaktní osoba za společnost. Pokud si tuto osobu přejete změnit, informujte nás prostřednictvím formuláře Nahlášení změny údajů anebo přes zákaznickou podporu. Přes 7 ikonu ozubeného kolečka je možné upravit kontaktní údaje u daného uživatele. 8 Ikona popelnice slouží ke smazání uživatele ze Seznamu uživatelů. V případě provedení úpravy či odstranění uživatele je následně nutné potvrdit provedení změn pomocí tlačítka 9 Uložit.

Seznam uživatelů