Platby

Jednotlivé platby se na účet nepřipisují samostatně, ale jako jednotná platba. Připisovaná částka je již očištěna o poplatky. Peníze jsou připisovány na účet v intervalu do 4 dnů (D+4) od data uskutečnění transakce.

Výpisy

Výpisy jsou zasílány dle propozic zvolených v žádosti. Výpisy mohou být zasílány ve formátu PDF či XML. Dle zvolené frekvence Vám mohou být na e-mail zasílány denně či měsíčně. V případě měsíční frekvence jsou výpisy zasílány mezi 2. a 8. dnem následujícího měsíce.

Na výpisu naleznete informace o jednotlivých transakcích. Výpis je seřazen dle data a času transakce.
Dle Typu transakce poznáte zda se jednalo o PRODEJ, ZRUŠENÍ či VRÁCENÍ (navrácení částky zpět na kartu).
Dále se na výpisu nachází sloupec Měna transakce a Částka transakce.
Sloupec ACC zobrazuje poplatek, sloupec AAN čistou částku očištěnou o poplatky a připsanou na účet.
Následující 3 sloupce zobrazují rozepsané poplatky, a to AAI je Interchange, SF jsou poplatky za karetní schéma a AC představuje poplatky acquirera.

Výpis transakcí


Na poslední straně výpisu naleznete Informace o úhradě, seznam částek a dat, kdy byla suma (součet jednotlivých transakcí za období) připsána na účet.

Výpis - Informace o úhradě