Platby

Jednotlivé platby se na účet nepřipisují samostatně, ale jako jednotná platba. Připisovaná částka je již očištěna o poplatky. Peníze jsou připisovány na účet v intervalu do 3 dnů (D+3) od data uskutečnění transakce.

Výpisy

Výpisy jsou zasílány dle propozic zvolených v žádosti. Výpisy mohou být zasílány ve formátu PDF, XML či CSV. Dle zvolené frekvence Vám mohou být na e-mail zasílány denně či měsíčně. V případě měsíční frekvence jsou výpisy zasílány mezi 2. a 8. dnem následujícího měsíce. Na e-mail jsou za dané období odesílány vždy 2 výpisy a to výpis akceptovaných transakcí a výpis provedených úhrad.

Výpis akceptovaných transakcí

Účelem výpisu je informovat Vás o transakcích, které jste uskutečnili přes platební terminál. Na výpisu naleznete informace o jednotlivých transakcích a podrobný rozpis poplatků. Výpis je seřazen dle data a času transakce.

Výpis akceptovaných transakcí

1 Provozovna – Identifikace obchodníka a úrovně, které se výpis týká.
2 Období – Období, za které je výpis poskytnut.
3 Celkové součty transakcí
4 Zpracované transakce – Tedy ty, které byly úspěšně autorizované a zpracované v platebních schématech.

 • Datum a čas transakce – Datum a čas, kdy byla transakce zpracována na platebním terminálu.
 • ID TermináluTID – jedinečný identifikátor terminálu.
 • Datum zpracování transakce – Datum, kdy byla transakce doručená na zpracování.
 • Typ transakce – Prodej/návrat.
 • Částka transakce – Hrubá suma, která byla strhnuta majiteli platební karty.
 • Suma poplatků – Celkový poplatek o který bude ponížena úhrada obchodníkovi.
 • Čistá suma – Hodnota, která bude vyplacena obchodníkovi (ponížena o poplatek).
 • Interchange – Poplatek vydavatelské bance karty (MIF++ poplatky).
 • Schéma fee – Poplatek kartovým společnostem (MIF++ poplatky).
 • Poplatek zpracovatele – Suma, kterou si ponechává zpracovatel transakce.
 • Variabilní symbol – Zobrazí se, pokud byl při transakci zadaný na platebním terminálu.

5 Suma pozastavených transakcí – Jde o přehled transakcí, které byly autorizované a uskutečněné na platebním terminálu, ale platební schémata tuto transakci nezpracovali.
6 Zpracované pozastavené transakce – Přehled transakcí, které byly opětovně úspěšně zpracované platebními schématy v případě předchozího pozastavení.
7 Různé fixní či minimální poplatky:

 • Poplatek za vedení účtu – minimální měsíční poplatek, alternativa nájmu.
 • Jiné poplatky – fixní měsíční poplatek, např. poplatek za SIM kartu.

Výpis provedených úhrad

Účelem výpisu je informovat Vás o provedených úhradách zaslaných na Váš bankovní účet. Na výpisu naleznete informace o jednotlivých transakcích a jejich vyplacení. Výpis je seřazen dle data a času transakce.

Výpis provedených úhrad

1 Pole zobrazující pohyb v jednotlivých kategoriích.

 • Počáteční zůstatek účtu – Částka z předchozího výpisu, která byla označena jako Konečný zůstatek.
 • Připsané transakce – Součet transakcí provedených obchodníkem v daném období, které byly po zpracování připsány na účet obchodníka.
 • Transakční poplatky – Celková částka poplatků za transakce, o kterou se sníží úhrada obchodníkovi.
 • Poplatky za vedení účtu – Součet minimálních měsíčních poplatků, o které je obchodníkovi snížena úhrada (např. nájem za terminál).
 • Jiné poplatky – Částka ostatních měsíčních poplatků, o kterou se snižuje úhrada obchodníkovi (např. fixní měsíční poplatek za SIM kartu).
 • Pozastavené transakce – Celková částka transakcí, které byly z různých důvodů pozastaveny.
 • Převody mezi účty – Převody na rezervní účet a z rezervního účtu.
 • Zrušené transakce – Transakce, které byly z různých důvodů zrušeny.
 • Zrušené platby – Platby obchodníkovi, které byly z různých důvodů zrušeny.
 • Ostatní položky – Různé ostatní položky, které mění výši úhrady obchodníkovi.
 • Transakce k úhradě – Čistá částka transakcí, které budou uhrazeny v následujících obdobích vyplacené obchodníkovi.
 • Vyplacené na bankovní účet – Částka, která byla v daném období zaplacena na bankovní účet obchodníka, za které je výpis poskytován.

2 Pole zobrazuje pohyby na Rezervním účtu obchodníka.
3 Pole s přehledem transakcí, které byly obchodníkovy vyplacené na účet.
4 Období, kterého se výpis týká.
5 Označení úrovně výpisu – Provozovna či terminál (BID či TID).