Funkce slouží k zobrazení aktuálního intervalu a jeho uzavření vytvořením uzávěrky. Po kliknutí na 1 Uzávěrka se zobrazí veškeré změny, které se udály od poslední provedené uzávěrky. Naleznete zde údaje o prodejích, návratech, zrušených platbách a spropitném. Dále zde můžete využít 2 funkce a to Mezisoučet a Uzávěrku.

Základní obrazovka aplikace

Přehled otevřeného intervalu
Stisknutím 2 Mezisoučet vytisknete pouze aktuální stav intervalu (vhodné např. při výměně směny).
Stisknutím 3 Uzávěrka aktuální interval uzavřete a vytiskne se souhrn transakcí.

Mezisoučet a Uzávěrka