Na portálu naleznete přehled Vašich firem, které využívají naše služby, včetně všech Vašich provozoven. Firmy a provozovny můžete upravovat či přidávat.

Úprava údajů podnikatelského subjektu

Pokud máte registrováno více IČO pod stejnými přihlašovacími údaji, stačí rozkliknout 1 seznam a zvolit si to IČO, které chcete upravit.
Pokud si přejete aktualizovat údaje ke svému IČO, stačí kliknout na 2 Název společnosti/podnikatele, poté se otevře Úprava firmy.

Volba podnikatelského subjektu

Můžete provést potřebné změny a kliknutím na 3 Uložit potvrdit jejich zápis. Také lze přejít rovnou na 4 Seznam provozoven/ zařízení / žádostí přiřazených pod dané IČO.

Úprava firmy

Seznam provozoven

Zobrazí se Vám seznam provozoven. Kliknutím na 1 Zařízení přejdete na seznam zařízení, která jsou registrována pod danou provozovnou (více informací v kapitole Zařízení). Po zvolení 2 Upravit budete přesměrováni na stránku Úprava provozovny.

Seznam provozoven

Můžete provést potřebné změny. v případě, že se adresa a kontaktní osoba shodují s údaji zadanými u firmy, stačí zaznačit příslušné pole, jinak je možné údaje vyplnit níže a kliknutím na 3 Uložit potvrdit jejich zápis.

Úprava provozovny

Úprava provozovny - adresa a kontaktní osoba

Nová provozovna

Pokud chcete založit novou provozovnu je nejprve nutné zvolit k jaké firmě z Vašeho seznamu registrovaných firem se má provozovna založit. Firmu označte a klikněte na 1 Vybrat.

Nová provozovna

Následně vyplňte údaje k nové provozovně (totožné jako při úpravě provozovny výše). Provozovnu vytvoříte kliknutím na tlačítko Uložit.

Vytváření provozovny