Po spuštění terminálu se Vám načte domovská obrazovka (Launcher). Jde o základní obrazovku, ze které se kliknutím na příslušné ikony dostanete např. do obchodu či spustíte aplikace.

Launcher


1 Spuštění aplikací

Kliknutím na jednotlivé dlaždice (ikony) na Launcheru, spustíte aplikace. Může se jednat o platební aplikaci (Dotypay), o EET aplikace (Dotykačka a Profi Účtenka) nebo třeba o aplikace sloužící pro vzdálenou podporu (Quicksupport) ad.

2 Obchod

Po kliknutí se zobrazí 1 Obchod s nabídkou aplikací ke stažení. Dále můžete přejít v liště do sekce 2 Mé aplikace, kde naleznete všechny již stažené aplikace, lze je spustit, případně kliknutím na 3 Tři tečky otevřete nabídku k aplikaci. Lze ji odinstalovat, případně nastavit jako výchozí aplikaci (aplikace by se vždy automaticky spustila při zapnutí terminálu).

Obchod

Mé aplikace


V poslední sekci 4 Aktualizace můžete v případě dostupnosti 5 Aktualizovat jednotlivé aplikace.

Aktualizace


3 Podpora

V Podpoře naleznete kontakty a informace o terminálu. V části 1 Technická podpora naleznete kontakty na zákaznickou podporu Dotypay a kontakt na SIA 2 Podpora platebních funkcí . V poslední části naleznete parametry terminálu, například 3 IP adresu, kterou využijete pro propojení s pokladními systémy. Pracovníkem zákaznické podpory Dotypay můžete být požádáni o sdělení čísel 4 TID, BID a MID (jedinečné číslo zákazníka, provozovny a terminálu).

Podpora


4 Menu Launcheru

Kliknutím se rozbalí menu Launcheru. Přes toto menu se dostanete jak do již zmíněných sekcí, tak i do dalších. Sekce Obchod a Podpora jsou zmíněny výš.

Menu Launcheru


V menu Launcheru lze navíc:

Vstoupit do Nastavení kde můžete zvolit výchozí 1 Jazyk aplikace. Deaktivací funkce 2 Zhasínání displeje (Wake lock) docílíte stále zapnuté obrazovky terminálu nebo si můžete nastavit limit pro přechod terminálu do 3 Režimu spánku (díky režimu spánku vydrží Váš terminál déle nabitý).
Po kliknutí na 4 Rozšířené nastavení budete vyzvání k zadání PINu. Tento PIN naleznete u Detailu zařízení na portálu Dotypay nebo pro jeho sdělení kontaktuje zákaznickou podporu Dotypay. Po zadání PINu klikněte na 5 Přihlásit se.

Natavení

Rozšířené nastavení

V rozšířeném nastavení lze aktivovat funkci 6 Zapnout Wi-Fi hotspot při startu zařízení, následně změnu potvrďte kliknutím na 7 Uložit.

Hotspot

Spustit Synchronizaci s portálem. V případě, že bude dostupná nová konfigurace, stačí ji aplikovat.

Aplikace konfigurace


Spustit O aplikaci. V sekci naleznete aktuální verzi terminálu.

O aplikaci