V této kapitole naleznete informace k jednotlivým platebním funkcím, které aplikace Dotypay nabízí.

Po aktivaci terminálu a aplikování konfigurace, se Vám na domovskou obrazovku (Launcher) přidá aplikace Dotypay. Tato aplikace na pozadí procesuje platby a slouží i ke správě transakcí.

Přihlášení do aplikace

Po kliknutí na 1 aplikaci Dotypay se otevře stránka pro přihlášení. V případě, že na terminálu má profil více podnikatelů/firem, zvolte si 2 Své zařízení. Rozklikněte 3 Uživatele, zvolte si roli Pokladník či Manažer, zadejte 4 PIN a klikněte na 5 Přihlásit se.

  • PIN pro Pokladníka je 0000.
  • PIN pro Manažera je 1111.
    • Manažer má oproti Pokladníkovi k dispozici více funkcí a to např. funkci Vrácení (navrácení částky zpět na kartu) či Uzávěrku.

Aplikace DOTYPAY

Přihlášení

Po přihlášení se zobrazí hlavní obrazovka aplikace. Ta nabízí uživateli různé platební funkce. Více informací naleznete v následující kapitole Funkce aplikace Dotypay.
V případě, že budete přihlášení jako Pokladník a zvolíte funkci na kterou nemáte oprávnění, terminál Vás vyzve k zadání PINu pro Manažera.

Hlavní obrazovka aplikace

Nedostatečná oprávnění - zadejte PIN manažera