Potřebujete na určité období pozastavit platební funkce či si je přejete vypovědět? V podkapitolách naleznete pokyny k jednotlivým situacím.