Potrebujete na určité obdobie pozastaviť platobnej funkcie či si ich prajete vypovedať? V podkapitolách nájdete pokyny k jednotlivým situáciám.