Funkcia sa používa na prijímanie platieb na diaľku bez potreby priložiť kartu k terminálu, a to oznámením/zadaním údajov o karte na platobnom termináli. Patrí sem číslo karty, dátum platnosti a CVV kód.

Ak chcete vytvoriť platbu, kliknite na ikonu 1 MOTO. Zadajte požadovanú sumu a potvrďte kliknutím na 2 Ďalej.

Dotypay - MOTO platba

Platba MOTO - zadanie sumy
Zadajte údaje o karte 3 Číslo karty, 4 Platnosť a 5 CVV. Kliknutím na 6 i získate nápovedu, kde údaje nájsť. Kliknutím na 7 Ďalej dokončíte platbu. Terminál následne vytlačí potvrdenie o transakcii.

Platba MOTO - platobné údaje

Platba MOTO - Nápoveda