Automatické vypnutie šetrí batériu a odporúča sa ho aktivovať pri manuálnom zadávaní platieb do terminálu. Na druhej strane pri pripojení terminálu k pokladnici odporúčame ponechať automatické vypnutie vypnuté.
Po aktivácii automatického vypnutia obrazovky sa obrazovka platobného terminálu automaticky vypne po zvolenom intervale nečinnosti.

Stlmenie obrazovky je možné nastaviť priamo na termináli v Menu Launcheru alebo na portáli Dotypay v konfigurácii zariadenia – návod nájdete v časti Nastavenie zariadenia.