Správa aplikácie

Kliknutím na symbol 3 čiar v ľavom hornom rohu sa zobrazí 1 Menu aplikácie s týmito možnosťami:

  • 2 Transakcia – prehľad.
  • 3 Uzávierky – zoznam aktuálne otvoreného intervalu a už uzatvorených intervalov za vybrané obdobie.
  • 4 Podpora – kontakty a informácie o termináli.
  • 5 O aplikácii – aktuálna verzia.
  • 6 Zmena hesla
  • Nižšie Odhlásenie – kliknutím sa z aplikácie odhlásite.

Menu aplikácie

Menu ponuka
Transakcie

Sekcia 1 Transakcie obsahuje údaje o všetkých transakciách, ktoré aplikácie spracovala. Obsahuje tiež celkovú sumu transakcií za zvolené obdobie, nájdete ju na dolnej časti obrazovky.
Transakcie je možné filtrovať podľa dátumu, pomocou tlačidla 2 Filter v ľavom hornom rohu. Pred kliknutím na toto tlačidlo, vyberte dátum (od-do). Kliknutím na 3 transakci sa zobrazí detail transakcie, zároveň si môžete 4 Vytlačiť kópiu potvrdenky k transakcii.

Transakcia

Prehľad transakcií
Detail transakcie
Uzávierky

Sekcia obsahuje zoznam vykonaných uzávierok na termináli. Kliknutím na 1 Neuzavretá uzávierka sa zobrazí detail aktuálnej uzávierky, je možné vytlačiť si Medzisúčet či Uzávierku a interval tak uzavrieť. Pomocou 2 Filtra je možné meniť časové rozpätie pre zobrazenie už vytvorených uzávierok.

Uzávierky

Uzávierky


Detail uzávierky

Kópia uzávierky
Podpora

V sekcii 1 Podpora nájdete informácie o zariadení a kontakty na podporu Dotypay. Tiež tu môžete 2 Vykonať test spojenia.
Zobrazí sa okno s informáciou o úspechu či neúspechu operácie, tabuľku zatvorte kliknutím na 3 OK.

Menu aplikácie

Podpora


Test spojenia
O aplikácii

Do sekcie 1 O aplikácii sa dostanete cez Menu aplikácie, nájdete v nej aktuálnej verzii terminálu.

O aplikácii

O aplikácii
Zmena hesla

V prípade, že Vám nevyhovuje predvolené heslo (Pokladník 0000 a Manažér 1111) v sekcii 1 Zmena hesla si ho môžete zmeniť. Stačí zvoliť 2 Rolu, pre ktorú heslo meníte, zvoliť si 3 heslo (1x staré heslo a 2x nové heslo) a kliknúť na 4 Uložiť.

Zmena hesla

Zmena hesla