V tejto kapitole nájdete informácie k jednotlivým platobným funkciám, ktoré aplikácie Dotypay ponúka.

Po aktivácii terminálu a aplikovanie konfigurácie, sa Vám na domovskú obrazovku (Launcher) pridá aplikácie Dotypay. Táto aplikácia na pozadí procesom platby a slúži aj ku správe transakcií.

Prihlásenie do aplikácie

Po kliknutí na 1 aplikáciu Dotypay sa otvorí stránka pre prihlásenie. V prípade, že na termináli má profil viac podnikateľov / firiem, zvoľte si 2 Svoje zariadenie. Rozkliknite 3 Užívateľa, vyberte si rolu Pokladník či Manažér, zadajte 4 PIN a kliknite na 5 Prihlásiť.

  • PIN pre Pokladníka je 0000.
  • PIN pre Manažéra je 1111.
    • Manažér má oproti Pokladníkovi k dispozícii viac funkcií a to napr. funkciu Návrat (vrátenie čiastky späť na kartu) či Uzávierku.

Aplikácia DOTYPAY

Prihlásenie

Po prihlásení sa zobrazí hlavná obrazovka aplikácie. Tá ponúka užívateľovi rôzne platobné funkcie. Viac informácií nájdete v nasledujúcej kapitole Funkcia aplikácie Dotypay.
V prípade, že budete prihlásení ako Pokladník a zvolíte funkciu na ktorú nemáte oprávnenie, terminál Vás vyzve na zadanie PINu pre Manažéra.

Hlavná obrazovka aplikácie

Nedostatočné oprávnenia - zadajte PIN manažéra