• Držte sa pokynov, ktoré Vám zašleme e-mailom spoločne so žiadosťou v prílohe.
  • Žiadosť si dôkladne skontrolujte, vytlačte ju a podpíšte v poliach pod svojim menom.
  • Žiadosť naskenujte, ďalej si tiež pripravte kópiu preukazu totožnosti a dokument k bankovému účtu (hlavičku výpisu, potvrdenie o vedení účtu alebo zmluvu).
  • Tieto podklady potom nahrajte do chráneného úložiska. Podrobný návod nájdete vo videu nižšie.
  • Podpísanú žiadosť si prosím uchovajte. Po kontrole všetkých podkladov Vás vyzveme na ich zaslanie poštou na našu adresu.

Kompletný návod ako nahrať dokumenty do chráneného úložiska nájdete vo videu TU: