Špecifikácie

Farba biela
Šírka 58 mm
Priemer 40 mm
Dĺžka cca 18 m

Návod

  1. Otvorte kryt na vkladanie termo kotúčika zdvihnutím uzáveru nachádzajúceho sa na hornej strane zariadenia a posunutím smerom dozadu.
  2. Vložte termo kotúčik do priehradky podľa obrázkov.
  3. Vytiahnite papier tak, aby vyčnieval z terminálu a zatvorte kryt.
  4. Zatlačte oba horné rohy krytu tak, aby zacvakli do správnej polohy.

Vložení termo kotoučku

V prípade, že sa Vám v hornej lište zobrazuje oranžová ikonka, v tlačiarni nie je detekovaný kotúčik. Skontrolujte či je riadne vložený.

Nie je vložený kotúčikTest tlače

Pokiaľ Vám platobný terminál netlačí, predtým než kontaktujete zákaznícku podporu Dotypay, môžete vyskúšaný test tlače.

  1. Podržte tlačidlo na zapnutie, než sa zobrazí okno s ponukou, potom zvoľte 1 Control Center.
  2. Následne kliknite na 2 Hardware Asisstant.

Test tlače - krok 1

Test tlače - krok 2  1. V menu zvoľte 3 Print.
  2. Kliknite na tlačidlo 4 Test. V prípade, že vyjde lístok s testovacím textom, tlačiareň je funkčná.

Test tlače - krok 3

Test tlače - krok 4