V prípade, že nemáte na prevádzke Wi-Fi či máte mobilný prevádzku, môžete terminál pripojiť k internetu prostredníctvom datovej SIM karty.

Vloženie SIM karty

  1. Vypnite terminál, otočte ho a na zadnej strane otvorte kryt.
  2. Slot pre vloženie karty je označený ako SIM a nájdete ho na pravej strane.
  3. Vložte SIM kartu podľa obrázku.
  4. Uzavrite kryt.

Vložení SIM karty
Informácie o SIM karte

Ak je SIM karta vložená v termináli, v sekcii Podpora nájdete jej ICCID.

Launcher - Podpora