V případě, že nemáte na provozovně Wi-Fi či máte mobilní provozovnu, můžete terminál připojit k internetu prostřednictvím datové SIM karty.

Vložení SIM karty

  1. Vypněte terminál, otočte jej a na zadní straně otevřete kryt.
  2. Slot pro vložení karty je označen jako SIM a naleznete jej na pravé straně.
  3. Vložte SIM kartu dle obrázku.
  4. Uzavřete kryt.

Vložení SIM karty
Informace o SIM kartě

Pokud je SIM karta vložená v terminálu, v sekci Podpora naleznete její ICCID.

Launcher - Podpora