Funkce slouží k uskutečňování plateb kartami Visa, Mastercard a Maestro.

Pro uskutečnění platby klikněte na ikonu 1 Prodej, následně zadejte sumu a potvrďte ji 2 Dále. V případě, že máte aktivovanou funkci Spropitné zobrazí se možnost jej zadat. Ať již spropitné zadáte či nikoli, pokračujte klinutím na tlačítko 3 Dále. Rozsvítí se obrazovka s výzvou na použití platební karty k uhrazení sumy (přiložte, vložte nebo protáhněte kartu). Po několika sekundách proběhne platba a terminál vytiskne stvrzenku o úspěšném či neúspěšném dokončení transakce. Pokud potřebujete vytisknout stvrzenku ještě jednou, využijte funkce 4 Opakovat tisk. Na hlavní obrazovku aplikace se vrátíte kliknutím na 5 OK, případně vyčkejte, aplikace se automaticky vrátí na hlavní obrazovku (po 10 vteřinách).

Prodej - krok 1

Prodej - krok 2
Prodej - krok 3

Prodej - krok 4
Prodej - krok 5Zadání PIN

V případě, že je zadávaná částka rovna či vyšší jak 500 Kč, terminál může platícího vyzvat k zadání PIN.

PIN zadejte na klávesnici platebního terminálu a potvrďte jej zeleným tlačítkem (Enter). K opravě číslic použijte žluté tlačítko (Clear). Pokud si přejete transakci zrušit, učiníte tak stisknutím červeného tlačítka (Cancel).

Zadání PIN


Ověření podpisu

Může nastat i případ, kdy Vás terminál vyzve k ověření podpisu držitele platební karty. Porovnejte podpis z dokladu (stvrzenky) z platebního terminálu se vzorem podpisu ze zadní strany platební karty. Pokud jsou podpisy totožné, dokončete transakci stisknutím zeleného tlačítka (Ano). Jestliže podpis nesouhlasí (či chybí), stiskněte červené tlačítko (Ne), čímž zrušíte probíhající transakci.

Potvrzení podpisu


Zamítnutá transakce

Pokud zákazník na terminálu zadá špatně PIN či např. na platební kartě není dostatek prostředků, bude transakce zamítnuta. Informace o zamítnutí se zobrazí na obrazovce terminálu kde se Detail transakce místo na zeleném poli zobrazí na červeném poli s vykřičníkem v trojúhelníku a dále na stvrzence, místo nápisu Prodej bude Zamítnuto.

Transakce zamítnuta