Pro zprovoznění platebních funkcí na terminálu, je nutné vyplnit žádost a nahrát ji společně s dalšími dokumenty do zabezpečeného úložiště. Následně je žádost posuzována. Schvalovací proces trvá 1-2 týdny. Po schválení je možné aktivovat na terminálu platební funkce a začít přijímat platby kartou.

Žádost o platební funkce

Ať si budete chtít terminál zakoupit či pronajmout, je nutno pro využívaní jeho funkcí projít schvalovacím procesem – a tedy vyplnit žádost. Žádost s Vámi rádi vyplní naši školení pracovníci.
Po zaslání Vaší poptávky přes web Dotypay (případně po telefonním kontaktu s obchodní linkou) Vás naši pracovníci kontaktují a sjednají s Vámi termín pro vyplnění žádosti dle Vašich časových možností.
Vyplnění žádosti probíhá telefonicky (časová náročnost cca 10 minut). Pro její vyplnění je nutné mít připravené tyto informace:

 • Údaje o firmě/podnikateli – Dle informací z obchodního rejstříku.
 • Údaje o provozovně – Název, adresa, kontaktní údaje na osobu v provozovně.
 • Tržby – produkty/služby které nabízíte (a procentuální podíl na zisku), celkové tržby provozovny, očekávaný obrat přes karty, max. a průměrnou hodnotu karetních transakcí.
 • Název banky a IBAN (mezinárodní číslo bankovního účtu, př.: CZ55 0800 0000 0012 3456 7890)
 • Údaje o skutečných majitelích či statutárním orgánu – Údaje z průkazů totožnosti
  • Skutečný majitel – Dle zákona je skutečným majitelem pouze fyzická osoba přímo nebo nepřímo se podílející na vedení společnosti, která disponuje minimálně 25 % rozhodujících práv (př. OSVČ).
  • Statutární orgán – Dle zákona jde o osobu oprávněnou konat ve jménu organizace, firmy, obce apod. (př. jednatel s podpisovým právem).
   • V případě, že disponuje podpisovým právem více osob (jednatelů), je nutné uvést do žádosti všechny (zároveň musí všichni žádost podepsat).

Po vyplnění žádosti a zodpovězení Vašich otázek Vám naši pracovníci žádost (a v případě pronájmu i smlouvu) odešlou společně s dalšími pokyny na Vámi uvedený e-mail.

Žádost (případně smlouvu) je nutné překontrolovat, zda všechny údaje souhlasí a dle zaslaného návodu podepsat na vyznačených místech (jedná se o stranu 2,3 a 5). Podepsanou žádost (případně smlouvu) následně naskenujte a vložte do zabezpečeného úložiště, odkaz naleznete v e-mailu.
Dále je nutné nahrát oboustrannou kopii průkazu totožnosti a to všech osob, které žádost podepisují (skutečný majitel, statutární zástupci – jednatelé, zmocněnec). Stejně tak potvrzení o vedení účtu či výpis z účtu, který musí obsahovat název podnikatele/firmy, adresu a IBAN, který je totožný s účtem uvedeným v žádosti.
Při nahrávání nezapomeňte potvrdit souhlas s VOP a GDPR, poté můžete zvolit Nahrát soubory.

Tímto je žádost odeslána ke schválení. Schvalovací proces trvá 1-2 týdny. V případě, nalezení nedostatečnosti v podkladech či potřeby zodpovězení doplňujících otázkách se na Vás naši pracovníci obrátí prostřednictvím Vámi sdělených kontaktních údajů (e-mailem či telefonicky).

Co se děje po schválení žádosti?

Jakmile bude Vaše žádost schválena, budete o této skutečnosti informováni a vyzváni k fyzickému dodání žádosti (případně smlouvy) prostřednictvím pošty.
Žádost (případně smlouva) se zasílají na adresu:

Dotypay, s.r.o.
Plzeňská 3217/16
150 00 Praha 5

Terminál máte zakoupený

Jakmile obdržíme originály žádosti, budou Vám předány aktivační údaje, případně Vám naši pracovníci pomohou funkce terminálu aktivovat.

Terminál máte pronajatý

Jakmile obdržíme originály žádosti a smlouvy, naši pracovníci Vás kontaktují pro upřesnění adresy pro dodání terminálu, následně Vám budou předány aktivační údaje, případně Vám naši pracovníci pomohou funkce terminálu aktivovat. Také můžete obdržet již aktivovaný terminál a tedy hned začít přijímat platby kartou prostřednictvím aplikace Dotypay.