Tato funkce je dostupná pouze pro uživatele Manažer. Slouží k vrácení platby zpět na kartu, s tím že postup je totožný jako u funkce prodej.
Po kliknutí na 1 Vrácení, zadejte sumu určenou k vrácení a zvolte 2 Dále. Zobrazí se obrazovka s výzvou k použití platební karty (k vrácení sumy na účet majitele karty). Držitel karty ji přiloží, vloží nebo protáhne. Po několika sekundách se vytiskne stvrzenka o úspěšném či neúspěšném dokončení transakce. Pokud potřebujete vytisknout stvrzenku ještě jednou, využijte funkce 3 Opakovat tisk nebo se vraťte na hlavní obrazovku kliknutím na 4 OK, případně vyčkejte, aplikace se automaticky vrátí na hlavní obrazovku aplikace (po 10 vteřinách).

Vrácení - krok 1

Vrácení - krok 2
Vrácení - krok 3

Vrácení - krok 4