Funkce slouží k zadržení prostředků na účte / kartě po dobu několika dní v závislosti na pravidlech vydavatelské banky. Transakce je zaúčtována a připsána na účet obchodníka až po ukončení platby ze strany obchodníka (např. po ověření dostupnosti zboží nebo služby).

Pro vytvoření či dokončení platby klikněte na ikonu 1 Předautorizace. V zobrazené nabídce lze zvolit z možností 2 Předautorizace, 3 Dokončení Předautorizace či 4 Seznam předautorizací.

Základní obrazovka aplikace - Před-autorizace

Předautorizace - možnosti2 Předautorizace

Po kliknutí na Předautorizace, zadejte sumu a potvrďte ji 1 Dále. Rozsvítí se obrazovka s výzvou na použití platební karty k uhrazení sumy (přiložte, vložte nebo protáhněte kartu).

Před-autorizace - krok 1

Před-autorizace - krok 2Po několika sekundách proběhne platba a terminál vytiskne stvrzenku o úspěšném či neúspěšném dokončení transakce. Pokud potřebujete vytisknout stvrzenku ještě jednou, využijte funkce 2 Opakovat tisk. Na hlavní obrazovku aplikace se vrátíte kliknutím na 3 OK, případně vyčkejte, aplikace se automaticky vrátí na hlavní obrazovku (po 10 vteřinách).

Před-autorizace - krok 33 Dokončení před-autorizace

Po kliknutí na Dokončení předautorizace,se zobrazí obrazovka s výzvou na přiložení platební karty (přiložte, vložte nebo protáhněte kartu). Následně se zobrazí seznam předautorizací vytvořených k dané kartě, kliknutím na 1 zvolte transakci.

Dokončení před-autorizace - krok 1

Dokončení před-autorizace - krok 2Zobrazí se detail zvolené předautorizace, klikněte na 2 Dokončení před-autorizace. Zadejte sumu, kterou chcete z karty strhnout a zvolte 3 Dále.

Dokončení před-autorizace - krok 3

Dokončení před-autorizace - krok 4

Terminál vytiskne stvrzenku o úspěšném či neúspěšném dokončení transakce. Pokud potřebujete vytisknout stvrzenku ještě jednou, využijte funkce 4 Opakovat tisk. Na hlavní obrazovku aplikace se vrátíte kliknutím na 5 OK, případně vyčkejte, aplikace se automaticky vrátí na hlavní obrazovku (po 10 vteřinách).

Dokončení před-autorizace - krok 54 Seznam před-autorizací

Po kliknutí na Seznam předautorizací se zobrazí seznam všech předautorizací připravených k dokončení, kliknutím 1 zvolte transakci k dokončení. Zobrazí se její detail, kliknutím na 2 Dokončíte předautorizaci.

Seznam před-autorizací - krok 1

Seznam před-autorizací - krok 2

Zadejte sumu, kterou chcete z karty strhnout a zvolte 3 Dále.Terminál vytiskne stvrzenku o úspěšném či neúspěšném dokončení transakce. Pokud potřebujete vytisknout stvrzenku ještě jednou, využijte funkce 4 Opakovat tisk. Na hlavní obrazovku aplikace se vrátíte kliknutím na 5 OK, případně vyčkejte, aplikace se automaticky vrátí na hlavní obrazovku (po 10 vteřinách).

Seznam před-autorizací - krok 3

Seznam před-autorizací - krok 4