Sekce vyúčtování je rozdělena do 3 podsekcí Platby, Výplaty a Přehled poplatků. V sekci se nacházejí informace, které lze nalézt také na denních a měsíčních výpisech, které jsou dle volby automaticky zasílány e-mailem. Naleznete zde informace k transakčním poplatkům a již vyplaceným transakcím. V jednotlivých seznamech lze filtrovat dle příslušných polí filtrů a data exportovat do souborů typu Excel/CSV/XLSX.

Platby

Podsekce Platby zobrazuje seznam transakcí uskutečněných na terminálu či terminálech s rozepsanými poplatky k jednotlivým platbám. Dle filtrů lze zobrazená data exportovat do Excelu. Tento export zobrazuje další podrobnější informace k poplatkům (jedná se o data, která jsou též na výpisech zasílaných e-mailem).

Vyúčtování - Platby

1 Platby

2 Vyhledávání – Přes pole vyhledávání můžete dohledat transakce zadáním MID či TID (v případě, že máte více firem nebo terminálů), variabilního symbolu, identifikátoru platby, čísla karty (zadáváno bez pomlček), ID transakce či typu karty a kliknutím na symbol lupy.

3 Filtry – V seznamu plateb lze filtrovat pomocí 3 filtrů.

  1. Typ transakce – podle toho o jakou transakci se jedná lze zvolit z: Prodej, Návrat, MO/TO a Dokončení předautorizace.
  2. Stav – podle uskutečnění transakce lze zvolit z: Odesláno, Schváleno a Volete AC.
  3. Datum – dle data uskutečnění transakce lze zvolit z: Dnes, Včera, Tento týden, Minulý týden, Poslední 2 týdny, Tento měsíc, Minulý měsíc, Tento rok, Minulý rok a Vlastní rozsah (upřesnění pomocí kalendáře).

4 Poplatky – 3 sloupce v seznamu zobrazují poplatky v následujícím pořadí:

  1. Hrubá částka – Představuje stejnou částku jako přijatou transakci na terminálu.
  2. Poplatek – Celkový stržený poplatek z transakce.
  3. Netto částka – Čistá částka, která vznikne po odečtení poplatku od hrubé částky. Suma, která je následně připsána na účet ve výplatě.

5 Soubor Excel – Kliknutím se vygeneruje přehled zobrazených plateb v excelu. Přehled obsahuje oproti seznamu zobrazenému na portálu podrobnější informace k platbám a poplatkům a to především rozpis poplatku dle MIF++ schéma. Poplatek je tak zobrazen ve 3 částech – Acquirer poplatek (poplatek Dotypay), Interchange poplatek (poplatek vydavatelské bance) a Scheme poplatek (poplatek kartovým společnostem).

Výplaty

Podsekce Výplaty zobrazuje seznam odchozích úhrad s rozpisem poplatků. Jedna výplata náleží vždy k transakcím uskutečněným za jeden den. Dle filtru lze zobrazená data (seznam) exportovat do Excelu či lze jednotlivé dny exportovat do CSV nebo XLSX souboru.

Vyúčtování - Výplaty

1 Výplaty

2 Vyhledávání – Přes pole vyhledávání můžete dohledat transakce zadáním MID či BID (v případě, že máte více firem nebo provozoven), měny, čísla účtu a kliknutím na symbol lupy.

3 Filtr dle datumu – dle data uskutečnění výplat lze zvolit z: Dnes, Včera, Tento týden, Minulý týden, Poslední 2 týdny, Tento měsíc, Minulý měsíc, Tento rok, Minulý rok a Vlastní rozsah (upřesnění pomocí kalendáře).

4 Poplatky – 3 sloupce v seznamu zobrazují poplatky v následujícím pořadí:

  1. Hrubá částka – Představuje stejnou částku jako součet přijatých transakcí na terminálu/terminálech za den ke kterému se výplata vztahuje.
  2. Poplatek – Celkový stržený poplatek z transakcí.
  3. Netto částka – Čistá částka, který vznikne po odečtení poplatku od hrubé částky. Suma která je následně připsána na účet za den ke kterému se výplata vztahuje.

5 Bankovní účet a Identifikátor výplatyIBAN na který je výplata zaslána, identifikátor představuje ID číslo.

6 Soubor Excel – Kliknutím se vygeneruje přehled zobrazených výplat v excelu (zobrazený seznam se převede do Excelu, neobsahuje žádné informace navíc oproti zobrazeným na portálu).

7 Vybrat export – Kliknutím si můžete zvolit mezi CSV a XLSX souborem. Vygenerovaný soubor obsahuje seznam jednotlivých transakcí s rozpisem poplatků dle MIF++ schématu ke dni, ke kterému se výplata vztahuje.

Přehled poplatků

Podsekce Přehled poplatků zobrazuje přehledy stavu účtu k jednotlivým dnům a seznam odchozích úhrad s rozpisem poplatků. Dle filtru lze zobrazená data (seznam) exportovat do Excelu.

Vyúčtování - Přehled poplatků

1 Přehled poplatků

2 Vyhledávání – Přes pole vyhledávání můžete dohledat transakce zadáním MID, BID či TID (v případě, že máte více firem nebo provozoven) a kliknutím na symbol lupy.

3 Filtr dle datumu – dle data uskutečnění výplat lze zvolit z: Dnes, Včera, Tento týden, Minulý týden, Poslední 2 týdny, Tento měsíc, Minulý měsíc, Tento rok, Minulý rok a Vlastní rozsah (upřesnění pomocí kalendáře).

4 Počáteční zůstatek – zobrazuje částku, která byla v předchozím dni označena jako Koncový zůstatek.

5 Kreditní transakce – transakce uskutečněné na terminálu / terminálech za daný den.

6 Transakční poplatky – transakční poplatek za transakce uskutečněné na terminálu / terminálech za daný den.

7 Bude vyplaceno – čistá suma transakcí, která bude v následujících dnech vyplacena.

8 Výplata na účet – částka vyplacena na účet za daný den.

9 Koncový zůstatek – zobrazuje konečnou částku za daný den, která je totožná se sloupcem Bude vyplaceno.

10 Soubor Excel – Kliknutím se vygeneruje soubor zobrazených Přehledů poplatků v excelu. Soubor obsahuje oproti seznamu zobrazenému na portálu podrobnější informace k přehledu poplatků (např. Pozastavené transakce, Ostatní poplatky, Zrušené transakce, Zrušené platby a informace k rezervnímu účtu).