Typy a popis platebních karet

Akceptované platební karty


Platební terminál Dotypay je schopen načíst platební kartu pomocí:

1. Magnetického pásku

Kartu lze protáhnout oběma směry (shora dolů či zdola nahoru), magnetickým páskem směrem k zařízení. Pro spolehlivé načtení karty, protáhněte kartu pomalým a plynulým pohybem.

2. Čipu

Kartu vložte horizontálně čipem nahoru a nechte ji po celou dobu transakce v zařízení.

3. Bezkontaktně

Přiložte kartu na místo označené symbolem pro bezkontaktní platby. Ponechte kartu přiloženou, dokud LED indikace pro bezkontaktní platby nepotvrdí transakci.

Typ platebních karet

Kontaktní čipová platební karta

Pokud má platební karta čip, použijte jej přednostně před magnetickým proužkem. Kartu zasouvejte do čtečky čipem nahoru a vpřed. Kartu nechte v terminálu po celou dobu transakce.

Bezkontaktní

Kartu přiložte na místo určené pro bezkontaktní platby a nechte přiloženou, dokud terminál nevydá zvukový signál o načtení a nerozsvítí se všechny kontrolky bezkontaktní čtečky platebních karet.

Transakce technologií NFC

NFC je technologie oboustranného přenosu dat na krátkou vzdálenost mezi platebním terminálem a jiným zařízením (např. mobilní telefon, chytré hodinky) s podporou technologie NFC umožňující službu Contactless či PayWave.

Při platbě touto možností může nastat případ, kdy bude potřeba transakci provést kontaktně, načtením platební karty v terminál. Může se tak stát v situaci, kdy došlo k dosažení bezpečnostního kumulativního limitu pro bezkontaktní placení (každá banka může mít tento limit nastaven jinak) nebo při chybném načtení.

Transakce magnetickým proužkem

Při použití magnetického proužku protáhněte kartu plynulým pohybem jedním směrem. Neprovádějte transakci příliš pomalu, ani neprotahujte kartu tam a zpět. Mohlo by dojít k poškození terminálu či k nepožadované transakci. Při protahování karty musí magnetický proužek směřovat dovnitř platebního terminálu.

Terminál může platícího vyzvat k zadání PIN: PIN zadejte na klávesnici platebního terminálu a potvrďte jej zeleným tlačítkem (Enter). K opravě číslic použijte žluté tlačítko (Clear). Pokud si přejete transakci zrušit, učiníte tak stisknutím červeného tlačítka (Cancel).

Může nastat i případ, kdy terminál vyzve k ověření podpisu držitele platební karty. Porovnejte podpis z dokladu (stvrzenky) z platebního terminálu se vzorem podpisu ze zadní strany platební karty. Pokud jsou podpisy totožné, dokončete transakci stisknutím zeleného tlačítka (Enter). Jestliže podpis nesouhlasí (či chybí), stiskněte červené tlačítko (Cancel), čímž zrušíte probíhající transakci.