Specifikace

Barva bílá
Šířka 58 mm
Průměr 40 mm
Délka cca 18 m

Návod

  1. Otevřete kryt na vkládání termo kotoučku zvednutím uzávěru nacházejícího se na horní straně zařízení a posunutím směrem dozadu.
  2. Vložte termo kotouček do přihrádky dle obrázků.
  3. Vytáhněte papír tak, aby vyčníval z terminálu a zavřete kryt.
  4. Zatlačte oba horní rohy krytu tak, aby zacvakly do správné polohy.

Vložení termo kotoučku

V případě že se Vám v horní liště zobrazuje oranžová ikonka, v tiskárně není detekován kotouček. Zkontrolujte zda je řádně vložen.

Není vložen kotoučekTest tisku

Pokud Vám platební terminál netiskne, předtím než kontaktujete zákaznickou podporu Dotypay, můžete vyzkoušen test tisku.

  1. Podržte tlačítko na zapnutí, než se zobrazí okno s nabídkou, poté zvolte 1 Control Center.
  2. Následně klikněte na 2 Hardware Asisstant.

Test tisku - krok 1

Test tisku - krok 2  1. V menu zvolte 3 Print.
  2. Klikněte na tlačítko 4 Test. V případě, že vyjede lístek s testovacím textem, tiskárna je funkční.

Test tisku - krok 3

Test tisku - krok 4