Na portálu lze také zobrazit seznam platebních terminálů, u kterých uvidíte jejich identifikaci, seznam služeb aktivovaných na terminálu, kdy byl terminál naposledy online a verze systému platebního terminálu.

Seznam zařízení

Po kliknutí na 1 Upravit se dostanete na detail zařízení.

Seznam zařízení

Na obrazovce Úprava zařízení zjistíte, zda již bylo 2 Aktivováno a případně kdy. Naleznete zde 3 Aktivační PIN a můžete zažádat o aktivaci stravenkových karet kliknutím na 4 Stravenky – více se dozvíte v kapitole Stravenkové karty.

Úprava zařízení