Táto funkcia je dostupná iba pre používateľov Manažér. Slúži na vrátenie platby späť na kartu, s tým že postup je totožný ako u funkcie predaj.
Po kliknutí na 1 Návrat, zadajte sumu určenú na vrátenie a vyberte 2 Ďalej. Zobrazí sa obrazovka s výzvou na použitie platobnej karty (k vráteniu sumy na účet majiteľa karty). Držiteľ karty ju priloží, vloží alebo pretiahne. Po niekoľkých sekundách sa vytlačí potvrdenka o úspešnom či neúspešnom dokončení transakcie. Ak potrebujete vytlačiť potvrdenku ešte raz, využite funkcie 3 Opakovať tlač alebo sa vráťte na hlavnú obrazovku kliknutím na 4 OK, prípadne počkajte, aplikácia sa automaticky vráti na hlavnú obrazovku aplikácie (po 10 sekundách).

Návrat - krok 1

Návrat - krok 2

Návrat - krok 3

Návrat - krok 4