Funkcia slúži na uskutočňovanie platieb kartami Visa, Mastercard a Maestro karty}.

Pre uskutočnenie platby kliknite na ikonu 1 Predaj, následne zadajte sumu a potvrďte ju 2 Ďalej. V prípade, že máte aktivovanú funkciu Prepitné zobrazí sa možnosť ho zadať. Či už prepitné zadáte alebo nie, pokračujte klinutím na tlačidlo 3 Ďalej. Rozsvieti sa obrazovka s výzvou na použitie platobnej karty k uhradeniu sumy (priložte, vložte alebo pretiahnite kartu). Po niekoľkých sekundách prebehne platba a terminál vytlačí potvrdenku o úspešnom či neúspešnom dokončení transakcie. Ak potrebujete vytlačiť potvrdenku ešte raz, využite funkcie 4 Opakovať tlač. Na hlavnú obrazovku aplikácie sa vrátite kliknutím na 5 OK, prípadne počkajte, aplikácia sa automaticky vráti na hlavnú obrazovku (po 10 sekundách).

Predaj - krok 1

Predaj - krok 2

Predaj - krok 3

Predaj - krok 4

Predaj - krok 5Zadanie PIN

V prípade, že je zadávaná suma rovná alebo vyššia ako 50 €, terminál môže platiaceho vyzvať k zadanie PIN.

PIN zadajte na klávesnici platobného terminálu a potvrďte ho zeleným tlačidlom (Enter). K oprave číslic použite žlté tlačidlo (Clear). Ak si prajete transakciu zrušiť, urobíte tak stlačením červeného tlačidla (Cancel).

Zadání PINOverenie podpisu

Môže nastať aj prípad, kedy Vás terminál vyzve k overenie podpisu držiteľa platobnej karty. Porovnajte podpis z dokladu (potvrdenky) z platobného terminálu so vzorom podpisu zo zadnej strany platobnej karty. Ak sú podpisy totožné, dokončite transakciu stlačením zeleného tlačidla (Áno). Ak podpis nesúhlasí (či chýba), stlačte červené tlačidlo (Nie), čím zrušíte prebiehajúcu transakciu.

Potvrzení podpisuZamietnuté transakcie

Ak zákazník na termináli zadá zle PIN či napr. na platobnej karte nie je dostatok prostriedkov, bude transakcia zamietnutá. Informácie o zamietnutí sa zobrazí na obrazovke terminálu kde sa Detail transakcie miesto na zelenom poli zobrazí na červenom poli s výkričníkom v trojuholníku a ďalej na potvrdenke, miesto nápisu Predaj bude Zamietnuté.

Zamietnutie