Ak chcete na termináli aktivovať nadradenú funkciu (platba QR, VS, prepitné atď.) alebo upraviť pätičku účtenky, nemusíte už volať zákaznícku podporu. Terminál môžete pohodlne nastaviť cez náš portál Dotypay v sekcii Konfigurácia a aktualizovať ho.

Ako nastavím svoj terminál?

V ponuke prejdite do časti 1 Zariadenia a kliknite na 2 Upraviť vedľa terminálu, ktorý chcete nastaviť.

Ako nastaviť terminál - krok 1

Na kartách vyberte 3 Konfigurácia.

Ako nastaviť terminál - krok 2

Na ľavej strane obrazovky sa zobrazí ponuka so všetkými dostupnými možnosťami úprav.

Ako nastaviť terminál - krok 3

4 Nastavenie potvrdenky

Potvrdenka má kontrolnú a informačnú funkciu. Pätičku je možné upravovať a pridávať do nej ľubovoľný text. Stačí ho napísať do poľa 5 a potom nastaviť 6 Uložiť.

Nastavenie potvrdenky

7 QR platba

Pri aktivovanej funkcii platby QR možno pomocou kamery platobného terminálu načítať štandardné údaje o platbe (suma, VS a správa pre príjemcu). Funkciu možno aktivovať prepnutím 8 zaškrtávacieho políčka (zelená).

QR platba

9 Variabilný symbol

V tejto časti môžete aktivovať Variabilný symbol (predstavuje identifikátor platby, ktorý pozostáva z maximálne 10 číslic) alebo Identifikátor platby (iný symbol, ktorý môže pozostávať z písmen a číslic s maximálnym počtom 32 znakov). Ak chcete funkciu aktivovať, prepnite začiarkavacie políčko Vypnuté, potom bude možné zadávať identifikátor na termináli pre každú platbu.

Variabilný symbol

10 Sprepitné

V tejto časti môžete aktivovať štandardné alebo inteligentné sprepitné.

Sprepitné

Štandardný sprepitné
Môžete ho aktivovať prepnutím začiarkavacieho políčka 11 Vypnuto. Potom budú k dispozícii 12 rozšírené nastavenia, stačí vybrať požadované a potvrdiť výber prostredníctvom 13 Uložiť.

Štandardný sprepitné

Inteligentné sprepitné
Môžete ho aktivovať prepnutím začiarkavacieho políčka 14 Vypnuto. Následne sa otvoria okná 15 Sprepitné A, B, C, v ktorých je možné túto možnosť vopred vybrať. Políčka môžete nastaviť pomocou % alebo v EUR. Výber stačí potvrdiť kliknutím na tlačidlo 16 Uložiť.

Inteligentné sprepitné
17 Zhasínanie displeja

Tu môžete nastaviť, či sa má displej po určitom intervale zapnúť alebo vypnúť. Automatické vypnutie šetrí batériu a odporúča sa pri manuálnej prevádzke terminálu. Na druhej strane sa odporúča nechať osvetlenie vypnuté, keď je terminál pripojený k pokladnici.
Prepnutím začiarkavacieho políčka 18 Vypnuto sprístupníte možnosť 19 Interval. Môžete si vybrať z týchto možností: 15/30 sekúnd alebo 1/2/5/15/30 minút. Potom stačí kliknúť na 20 Uložiť.

Zhasínanie displeja

21 KIOSK režim

Režim kiosku sa používa na prepnutie platobného terminálu do samoobslužného režimu, pričom sa predpokladá, že pokladník obsluhuje platobný terminál z aplikácie POS a terminál je umiestnený v priestore pre zákazníkov. Platobný terminál nezobrazuje prihlasovaciu obrazovku a požiadavky na platbu sa zobrazujú automaticky vďaka prepojeniu s pokladnicou. Funkcia sa aktivuje prepnutím zaškrtávacieho políčka 22 Vypnuto.

KIOSK režim