Ak vlastníte terminál a prajete si z akéhokoľvek dôvodu prerušiť platobné služby, bude potrebné vyplniť formulár Prerušenie služieb.

Postup

1. Kontakt podporu Dotypay e-mailom na podpora@dotypay.com či na čísle +421 233 872 179. Pracovník podpory s Vami predvyplní formulár a zašle Vám ho na zvolený e-mail.
2. Formulár prekontrolujte a podpísaný sken odošle e-mailom spoločnosti SIA FirtsData na adresu SIASK_msupport@sia.eu, originál následne odošlite poštou na adresu uvedenú v pravom hornom rohu formulára:

SIA Central Europe, a.s.
Oddelenie Služieb zákazníkom
P.O.Box 79
85100 Bratislava 5
Slovenská republika, IČO: 31372074

3. Akonáhle budete chcieť služby opäť obnoviť, pracovník podpory Dotypay s Vami vyplní formulár Obnovenie služieb, ktorý bude potrebné opäť zaslať na adresu SIASK_msupport@sia.eu a poštou.