Odpovede na najčastejšie otázky nájdete tu.

Čo robiť keď, …

Platby nechodia zo zákazníkovho účtu, ale všetky z rovnakého účtu. Ako mám tieto platby spracovať v účtovníctve?

Prevod prostriedkov prebieha do 2 pracovných dní od uskutočnenia platby. V prípade nejasností či ďalších otázok ohľadne platieb, sa obráťte priamo na SIA FirstData, na čísle +421 268 285 255.

Mi platby dorazili, nie však zo zákazníkovho účtu, ale všetky z rovnakého účtu SIA FirstData. Ako mám tieto platby spracovať v účtovníctve?

Takto je to v poriadku, podľa Vašej voľby zo žiadosti o platobné služby Vám budú zasielané výpisy e-mailom (denne/mesačne), v ktorých sú k platbám priradené účty, z ktorých platby dorazili. Tieto výpisy sú vhodné pre účtovníctvo.

Neviem ako je to s pripisovaním platieb a strhávaním poplatkov?

Platby Vám budú na účet pripisované raz denne ako súhrnná suma (nie po jednotlivých transakciách). Táto suma je už očistená o transakčné poplatky. V prípade ďalších otázok kontaktujte SIA FirstData, na čísle +421 268 285 255.

Mi neprišiel výpis za platobný terminál?

Mesačné výpisy chodí vždy medzi 2. a 8. dňom nasledujúceho mesiaca na e-mail, ktorý ste uviedli v žiadosti. Odporúčame najprv skontrolovať SPAM. Následne kontaktujte spoločnosť SIA FirstData, na čísle +421 268 285 255 alebo kontaktujte našu Zákaznícku podporu Dotypay.

Na termináli niekto zaplatí kartou a chce vedieť čo potom uvidí na svojom bankovom účte?

Automaticky je pre výpisy prednastavené zobrazenie názvu prevádzkarne (podľa informácií uvedených v žiadosti). V prípade, že si prajete aby sa zobrazovala iná informácie (napr. názov firmy / podnikateľov), kontaktujte zákaznícku podporu Dotypay.

Na termináli zákazník zaplatí kartou, čo potom uvidí na svojom bankovom účte?

Automaticky je pre výpisy prednastavené zobrazenie názvu prevádzky (podľa informácií uvedených v žiadosti). V prípade, že si prajete aby sa zobrazovala iná informácia (napr. názov firmy/podnikateľa), kontaktujte Zákaznícku podporu Dotypay.

Platobný terminál dočasne nevyužívam (neprechádzajú cez neho žiadne transakcie). Ako a kam mám uhradiť minimálny mesačný transakčný poplatok?

Nič zasielať nemusíte, poplatok sa strhne automaticky až z prvej hodnoty transakcie / príp. niekoľkých transakcií, ktoré na termináli prebehnú, akonáhle ho začnete opäť využívať.