Pokiaľ máte prenajatý terminál a prajete si z akéhokoľvek dôvodu vypovedať platobné služby, bude potrebné vyplniť Výpoveď platobných služieb a Výpoveď výpožičky.

Postup

1. Kontaktujte podporu Dotypay e-mailom na podpora@dotypay.com alebo na linke +421 233 872 179. Pracovník podpory s Vami vyplní obe dve výpovede, pošle Vám ich na zvolený e-mail.
2. Podpísaný originál Výpoveď platobných služieb zašlite poštou na adresu:

SIA Central Europe, a.s.
Oddelenie Služieb zákazníkom
P.O.Box 79
85100 Bratislava 5
Slovenská republika, IČO: 31372074

3. Podpísaný sken Výpoveď výpožičky je nutné zaslať e-mailom na adresu podpora@dotypay.com.
4. Podpísaný originál Výpoveď výpožičky zašlite spolu s platobným terminálom poštou na adresu:

Markeeta SK – Dotypay
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava