Ak vlastníte terminál a prajete si z akéhokoľvek dôvodu vypovedať platobné služby, bude potrebné vyplniť Výpoveď platobných služieb.

Postup

A. Kontaktujte pracovníkmi SIA FirstData na linke +421 268 285 255, kedy Vám výpoveď pripraví a všetko s Vami dorieši.
alebo
B. Kontaktujte podporu Dotypay e-mailom na podpora@dotypay.com alebo na linke +421 233 872 179. Pracovník podpory s Vami vyplní Výpoveď platobných služieb, zašle Vám ju na zvolený e-mail. Podpísaný originál Výpoveď platobných služieb zašlite poštou na adresu:

SIA Central Europe, a.s.
Oddelenie Služieb zákazníkom
P.O.Box 79
85100 Bratislava 5
Slovenská republika, IČO: 31372074